جدیدترین دوره های آموزشی

حل المسائل فیزیک هالیدی ویرایش 12
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
160000 – رایگان!
160000 – رایگان!
حل المسائل طراحی راکتور فوگلر ویرایش 6
7%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
149,000 تومان
149,000 تومان
حل المسائل شیمی عمومی پتروچی ویرایش 11
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
200000 – رایگان!
حل المسائل شبکه های کامپیوتری تننباوم ویرایش 5
33%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
16,000 تومان
حل المسائل طرح ریزی واحدهای صنعتی تامپکینز ویرایش 4
100%
تخفیف
200000 – رایگان!
10%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان
180,000 تومان