حل المسائل خستگی فاطمی ویرایش 2
41%
تخفیف

حل المسائل خستگی فاطمی ویرایش 2 | استیونز

دانلود کتاب و حل المسائل خستگی فاطمی ویرایش 2| کتاب و حل تمرین خستگی علی فاطمی و استیونز ویرایش 2…

32,000 تومان
کتاب و حل المسائل اجزا محدود لوگان ویرایش 6
27%
تخفیف

دانلود کتاب و حل المسائل اجزا محدود لوگان ویرایش 6

دانلود کتاب و حل المسائل اجزا محدود لوگان ویرایش 6 نسخه SI| کتاب و حل تمرین اجزا محدود لوگان ویرایش…

44,000 تومان
حل المسائل تولید بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت ولنبرگ ویرایش 3
26%
تخفیف

حل المسائل تولید بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت ولنبرگ ویرایش 3

دانلود کتاب و حل المسائل تولید بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت ولنبرگ ویرایش 3| کتاب و حل تمرین…

28,000 تومان
حل المسائل ترمودینامیک رینولدز ویرایش 5
43%
تخفیف

دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک رینولدز ویرایش 5

دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک رینولدز ویرایش 5| کتاب و حل تمرین ترمودینامیک رینولدز (William Reynolds) ویرایش پنجم به…

16,000 تومان
43%
تخفیف

حل المسائل جبر مجرد گالیان ویرایش 10

دانلود کتاب و حل المسائل جبر مجرد گالیان ویرایش 10| کتاب و حل تمرین جبر مجرد گالیان ویرایش دهم به…

16,000 تومان
32%
تخفیف

حل المسائل شبکه های کامپیوتری کوروس و راس ویرایش 7

دانلود کتاب و حل المسائل شبکه های کامپیوتری کوروس و راس ویرایش 7| کتاب و حل تمرین شبکه های کامپیوتری…

19,000 تومان
کتاب و حل المسائل سیگنال و سیستم های خطی لاتی ویرایش 3
32%
تخفیف

دانلود کتاب و حل المسائل سیگنال و سیستم های خطی لاتی ویرایش 3

دانلود کتاب و حل المسائل سیگنال و سیستم های خطی لاتی ویرایش 3 | کتاب و حل تمرین سیستم های…

19,000 تومان
حل المسائل انرژی هسته ای مورای ویرایش 8
36%
تخفیف

حل المسائل انرژی هسته ای مورای ویرایش 8

 دانلود کتاب و حل المسائل انرژی هسته ای مورای ویرایش 4 | کتاب و حل المسائل فیزیک هسته ای ریموند…

18,000 تومان