اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
حل المسائل خستگی فاطمی ویرایش 2
41%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
32,000 تومان
32,000 تومان
کتاب و حل المسائل اجزا محدود لوگان ویرایش 6
27%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
44,000 تومان
44,000 تومان
حل المسائل تولید بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت ولنبرگ ویرایش 3
26%
تخفیف
28,000 تومان
حل المسائل ترمودینامیک رینولدز ویرایش 5
43%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
16,000 تومان
43%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
16,000 تومان
32%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
19,000 تومان
کتاب و حل المسائل سیگنال و سیستم های خطی لاتی ویرایش 3
32%
تخفیف
19,000 تومان
حل المسائل انرژی هسته ای مورای ویرایش 8
36%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
18,000 تومان
حل المسائل قطعات نیمه هادی نیمن ویرایش 4
33%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
16,000 تومان

موفقیت های ما به روایت ارقام...

اعتماد شما سرمایه ماست...

51
دوره آموزشی

723
دانشجو

1200 ساعت
ساعت آموزش

0
تعداد اساتید