صفحه ی پرسش و پاسخ دانش آموزان

موضوع پرسش خود را از قسمت زیر انتخاب کنید

جدیدترین آموزش ها

حل المسائل فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 15
38%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
15,000 تومان
حل المسائل مقاومت مصالح کریگ ویرایش 3
17%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
48,000 تومان
48,000 تومان
33%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
8,000 تومان
کتاب و حل المسائل فیزیک قطعات نیمه رسانا سایمون زی ویرایش 4
12%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
298,000 تومان
298,000 تومان
حل المسائل کامپوزیت مالیک ویرایش 3
18%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
54,000 تومان
54,000 تومان
حل المسائل متالورژی فیزیکی هاسفورد ویرایش 2
14%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
64,000 تومان
64,000 تومان