مشاوره ی تحصیلی

پلن مشاوره ی خود را از زیر انتخاب کنید

مشاوره اختصاصی

هدف گذاری بلند مدت 

هدف گذاری کوتاه مدت 

ارزیابی تحصیلی 

شناسایی نقاط ضعف و قوت 

بررسی آزمون های آزمایشی 

بررسی نحوه ی مطالعه ی دروس

برنامه ریزی هفتگی 

پیگیری هفتگی مطالعه ی دروس

پاسخ به سوالات مشاوره ای 

 

مشاوره عمومی

بررسی وضعیت تحصیلی

یک جلسه مشاوره

هدف گذاری

 

 

 

برای دریافت مشاوره ی عمومی فرم ارزیابی زیر را تکمیل کنید

جدیدترین آموزش ها

حل المسائل خستگی فاطمی ویرایش 2
41%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
32,000 تومان
32,000 تومان
کتاب و حل المسائل اجزا محدود لوگان ویرایش 6
27%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
44,000 تومان
44,000 تومان
حل المسائل تولید بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت ولنبرگ ویرایش 3
26%
تخفیف
28,000 تومان
حل المسائل ترمودینامیک رینولدز ویرایش 5
43%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
16,000 تومان
43%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
16,000 تومان
32%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
19,000 تومان