حل المسائل شیمی با رویکرد مولکولی ترو ویرایش 4
18%
تخفیف

حل المسائل شیمی با رویکرد مولکولی ترو ویرایش 4

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی با رویکرد مولکولی ترو ویرایش 4 | کتاب و حل تمرین  شیمی با رویکرد…

28,000 تومان

حل المسائل الکترومغناطیس پیشرفته بالانیس ویرایش 2

دانلود کتاب و حل المسائل الکترومغناطیس پیشرفته بالانیس ویرایش 2 | کتاب و حل تمرین  الکترومغناطیس پیشرفته بالانیس ویرایش دوم…

5,000 تومان
حل المسائل دینامیک شیمز ویرایش 4
13%
تخفیف

حل المسائل دینامیک شیمز ویرایش 4

دانلود کتاب و حل المسائل دینامیک شیمز ویرایش 4 | کتاب و حل تمرین دینامیک شیمز ویرایش چهارم به صورت…

28,000 تومان
23%
تخفیف

حل المسائل مکانیک مداری کورتیس ویرایش 4

دانلود کتاب و حل المسائل مکانیک مداری کورتیس ویرایش 4 | کتاب و حل تمرین مکانیک مدار کورتیس ویرایش چهارم…

20,000 تومان
حل المسائل نظریه محاسبات سیپسر ویرایش 3
18%
تخفیف

حل المسائل نظریه محاسبات سیپسر ویرایش 3

دانلود کتاب و حل المسائل نظریه محاسبات سیپسر ویرایش 3 | کتاب و حل تمرین نظریه محاسبات سیپسر ویرایش سوم…

18,000 تومان

حل المسائل مخابرات دیجیتال و آنالوگ لاتی ویرایش 5

دانلود کتاب و حل المسائل مخابرات دیجیتال و آنالوگ لاتی ویرایش 5| کتاب و حل تمرین سیستم های مخابراتی مدرن…

رایگان!
14%
تخفیف

حل المسائل شیمی آلی سورل ویرایش 2

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی آلی سورل ویرایش 2 | کتاب و حل تمرین شیمی آلی توماس سورل ویرایش…

30,000 تومان
حل المسائل مقدمه ای بر الگوریتم ها کورمن ویرایش 4
25%
تخفیف

حل المسائل مقدمه ای بر الگوریتم ها کورمن ویرایش 4

دانلود کتاب و حل المسائل مقدمه ای بر الگوریتم ها کورمن ویرایش 4| کتاب و حل تمرین الگوریتم های کورمن…

18,000 تومان