حل المسائل فیزیک هالیدی ویرایش 12
100%
تخفیف

حل المسائل فیزیک هالیدی ویرایش 12

دانلود کتاب و حل المسائل فیزیک هالیدی ویرایش 12 | حل تمرین و پاسخنامه کتاب فیزیک هالیدی ویرایش دوازدهم به…

160000 – رایگان!
حل المسائل طراحی راکتور فوگلر ویرایش 6
7%
تخفیف

حل المسائل طراحی راکتور فوگلر ویرایش 6

دانلود حل المسائل طراحی راکتور فوگلر ویرایش 6 | حل تمرین سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته فوگلر ویرایش ششم به…

149,000 تومان
حل المسائل شیمی عمومی پتروچی ویرایش 11
100%
تخفیف

حل المسائل شیمی عمومی پتروچی ویرایش 11

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی عمومی پتروچی ویرایش 11 | کتاب و حل تمرین شیمی عمومی پتروچی ویرایش یازدهم به…

200000 – رایگان!
حل المسائل شبکه های کامپیوتری تننباوم ویرایش 5
33%
تخفیف

حل المسائل شبکه های کامپیوتری تننباوم ویرایش 5

دانلود کتاب و حل المسائل شبکه های کامپیوتری تننباوم ویرایش 5 | کتاب و حل تمرین شبکه های کامپیوتری اندرو…

16,000 تومان
حل المسائل طرح ریزی واحدهای صنعتی تامپکینز ویرایش 4
100%
تخفیف

حل المسائل طرح ریزی واحدهای صنعتی تامپکینز ویرایش 4

دانلود کتاب و حل المسائل طرح ریزی واحدهای صنعتی تامپکینز ویرایش 4 | کتاب و حل تمرین اصول طراحی کارخانه…

200000 – رایگان!
10%
تخفیف

حل المسائل آمار و احتمال استارک و وودز ویرایش 4

دانلود کتاب و حل المسائل آمار و احتمال استارک و وودز ویرایش 4 | کتاب و حل تمرین آمار، احتمال…

180,000 تومان
حل المسائل فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 15
38%
تخفیف

حل المسائل فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 15

دانلود کتاب و حل المسائل فیزیک دانشگاهی زیمانسکی ویرایش 15 | کتاب و حل تمرین فیزیک دانشگاهی یانگ و فریدمن…

15,000 تومان
حل المسائل مقاومت مصالح کریگ ویرایش 3
17%
تخفیف

حل المسائل مقاومت مصالح کریگ ویرایش 3

دانلود کتاب و حل المسائل مقاومت مصالح کریگ ویرایش 3 | کتاب و حل تمرین مقاومت مصالح روی کریگ ویرایش…

48,000 تومان